Voorwaarden Sportfonds Houten aangepast

30 maart 2020

Sportorganisaties die met hun activiteit of project een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Houten, komen voor subsidie in aanmerking. Deze beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking. De sportieve activiteit moet:

• een gezonde en actieve leefstijl bij burgers bevorderen;
• en/of een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

Nieuwe voorwaarden
Eind 2019 hebben de gemeente Houten, het bestuur en de Toekenningscommissie van Sportfonds Houten de beoordelingscriteria herbeoordeeld wegens het geringe aantal aanvragen. Met de gemeentelijke doelstellingen voor ogen én het feit dat deze subsidie van oudsher was bedoeld ter bevordering van (sport)verenigingen, kan met ingang van 2020 subsidie worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:

1. Alleen niet-commerciële sportorganisaties (sportvereniging, sportstichting) kunnen subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten;

2. De activiteiten vallen onder één of meerdere van onderstaande noemers:
    a) (Bonds)cursus voor startende (jeugd)trainers of scheidsrechters;
    b) Opstart van nieuw sportaanbod;
    c) Nieuw initiatief voor (speciale) doelgroepen;
    d) Samenwerkingsinitiatief van meerdere sportverenigingen;
    e) Bijzonder sportevenement dat bijdraagt aan een trots op Houten gevoel conform de ambities uit de ‘Visie op sport en bewegen in Houten in 2025’;

3. Het zichtbare resultaat van de subsidie moet worden aangetoond.

Voor de volgende activiteiten/kosten kan GEEN subsidie worden aangevraagd:
a) Loonkosten
b) Alle kantine gerichte benodigdheden
c) Commerciële activiteiten

Vóór 1 juni of vóór 1 november
In 2020 zijn er twee periodes om een aanvraag te doen: vóór 1 juni of vóór 1 november. De Toekenningscommissie beoordeelt uw aanvraag binnen een maand na het sluiten van de openstellingstermijn. Heeft u de subsidie eerder nodig, dan kunt een versnelde toekenning aanvragen. Aanvragen kan met het aanvraagformulier op de pagina Aanvraag doen.

 

Sportfonds Houten, beheerd door de sport

Sinds 2014 brengt de gemeente Houten een deel van de subsidie aan sportverenigingen onder in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt: Sportfonds Houten.

 

Berichten

2019: twee aanvragen, één gehonoreerd (plus nog één uit 2018)
Geplaatst op: 30 maart 2020

De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2019 twee aanvragen en heeft voor één aanvraag een financiele bijdrage toegekend. Ook is alsnog een aanvraag uit 2018 toegekend.

Eén aanvraag is afgewezen, omdat deze niet aan de toekenningscriteria voldeed.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: