Sportfonds Houten

Met nieuwe initiatieven kan je in oktober weer subsidie aanvragen bij het Sportfonds Houten

Sportverenigingen die een inventief idee hebben, kunnen in 2016 in april en oktober subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten initiateven een actieve en gezonde leefstijl bevorderen.

De gemeente Houten heeft de subsidie aan sportverenigingen afgebouwd en een deel daarvan ondergebracht in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt. Dit fonds, het Sportfonds Houten wordt elk jaar twee keer opengesteld om aanvragen in te dienen. In 2016 is dat gedurende de maanden april en oktober.

Een aanvraag bij Sportfonds Houten wordt beoordeeld door een toekenningcommissie van personen uit de sport. Het is belangrijk, dat een activiteit bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl van de deelnemers. Je kan daarbij denken aan een nieuwe activiteit voor een speciale doelgroep, zoals voor 55-plussers of voor mensen met een beperking. Daarnaast kan een activiteit ook gericht zijn op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak daarbij.

 

Berichten

Vijf van de zes aanvragen gehonoreerd
Geplaatst op: dinsdag 2 augustus 2016

HOUTEN  
De toekenningscommissie van Sportfonds Houten kon tijdens de afgelopen openstelling in april 2016 vijf van de zes aanvragen honoreren. De zesde aanvraag voldeed niet aan de toekenningscriteria.
Drie aanvragers hebben inmiddels subsidie gekregen van Sportfonds Houten (zie Toekenningen). 
Bij twee toekenningen moet de aanvrager nog op het toekenningsbesluit reageren.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: