Aanvraag doen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Sportfonds Houten verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen.
Uw aanvraag wordt uitsluitend op basis van het ingevulde formulier beoordeeld door de toekenningscommissie van Sportfonds Houten.

Sportfonds_Houten_aanvraagformulier_2018.doc

Sportfonds_Houten_Beleidsdoelen_en_regeling_-_versie_2017.doc

U kunt zich voor het indienen van een aanvraag door Sportpunt Houten laten assisteren.

 

Toekenning en verificatie

Uw aanvraag wordt in de maand na het sluiten van de openstellingstermijn beoordeeld door de de toekenningscommissie van Sportfonds Houten. De commissie neemt alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde aanvragen in behandeling.
U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de toekenningscommissie.

Wordt een toekenning verstrekt, dan ontvangt u een toekenningsbericht, waarin u leest waaraan u de toekenning kunt besteden. Ook wordt u erop gewezen, dat de commissie achteraf beoordeelt of de uitgaven zijn besteed aan het doel waarvoor de toekenning is aangevraagd. De commissie vraagt een kopie van de betreffende facturen en een rapportage van bereikte resultaten.

Overmaking vindt plaats na ontvangst van een bevestigingsbrief en eventuele bescheiden.

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: