Aanvraag doen

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Sportfonds Houten verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen.
Uw aanvraag wordt uitsluitend op basis van het ingevulde formulier beoordeeld door de Toekenningscommissie van Sportfonds Houten.

Sportfonds Houten Aanvraagformulier vanaf 2023

 

Voorwaarden

Voorwaarden Sportfonds Houten vanaf 2020

 

U kunt zich voor het indienen van een aanvraag door Sportpunt Houten laten assisteren. Neem svp contact op via https://sportpunthouten.nl/contact/contactformulier.

 

Toekenning en verificatie

Uw aanvraag wordt in de maand na het sluiten van de openstellingstermijn beoordeeld door de de toekenningscommissie van Sportfonds Houten. De commissie neemt alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde aanvragen in behandeling. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de toekenningscommissie.

Wordt een toekenning verstrekt, dan ontvangt u een toekenningsbericht. In dit bericht wordt aangegeven waaraan u de toekenning kunt besteden.

In het toekenningsbericht wordt de aanvrager gevraagd de toegekende ondersteuning te aanvaarden en te bevestigen. Tevens wordt u gevraagd facturen aan de commissie te verstrekken waaruit de gemaakte kosten blijken. Na het toesturen van de facturen en een kort verslag van de bereikte doelstellingen, ontvangt uw organisatie de toekenning.

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: