Aanvraag doen bij Sportfonds Houten

april 2023

Sportorganisaties die met hun activiteit of project een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Houten, komen voor subsidie in aanmerking. Deze beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking. De sportieve activiteit moet:

• een gezonde en actieve leefstijl bij burgers bevorderen;
• en/of een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

Voorwaarden
Met de gemeentelijke doelstellingen voor ogen én het feit dat de subsidie van oudsher is bedoeld ter bevordering van (sport)verenigingen, kan subsidie worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:

1. Alleen niet-commerciële sportorganisaties (sportvereniging, sportstichting) kunnen subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten;

2. De activiteiten vallen onder één of meerdere van onderstaande noemers:
    a) (Bonds)cursus voor startende (jeugd)trainers of scheidsrechters;
    b) Opstart van nieuw sportaanbod;
    c) Nieuw initiatief voor (speciale) doelgroepen;
    d) Samenwerkingsinitiatief van meerdere sportverenigingen;
    e) Bijzonder sportevenement dat bijdraagt aan een trots op Houten gevoel conform de ambities uit de ‘Visie op sport en bewegen in Houten in 2025’;

3. Het zichtbare resultaat van de subsidie moet worden aangetoond.

Voor de volgende activiteiten/kosten kan GEEN subsidie worden aangevraagd:
a) Loonkosten
b) Alle kantine gerichte benodigdheden
c) Commerciële activiteiten

Vóór 1 juni of vóór 1 december
In 2023 zijn er nog twee periodes om een aanvraag te doen: vóór 1 juni of vóór 1 december. De Toekenningscommissie beoordeelt uw aanvraag binnen een maand na het sluiten van de openstellingstermijn. Heeft u de subsidie eerder nodig, dan kunt u een versnelde toekenning aanvragen. Aanvragen kan met het aanvraagformulier op de pagina Aanvraag doen.

 

Sportfonds Houten, beheerd door de sport

Sinds 2014 brengt de gemeente Houten een deel van de subsidie aan sportverenigingen onder in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt: Sportfonds Houten.

 

Berichten

2022: Aanvraag Bridgeverenigingen en twee oude aanvragen uitbetaald
Geplaatst op: 13 april 2023

De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2022 één aanvraag en heeft voor deze aanvraag een financiele bijdrage toegekend. 

De toegekende aanvraag is:

  • Bridgeverenigingen Houten: Initiatief Houtense Denken en Doen, een sportieve, sociale activiteit voor de doelgroep 50+. De bridgeverenigingen ontvangen een bijdrage voor de (gedeeltelijke) financiering van wervingsfolders, spel- en lesmateriaal en huur accommodatie.

Voor twee aanvragen uit eerdere jaren is de financiële bijdrage daadwerkelijk uitbetaald, omdat de projecten van start zijn gegaan. Namelijk:

  • Kendo Dojo Joshindo (aanvraag 2021): een bijdrage voor de materialen voor de opstart van een nieuwe sport in gemeente Houten: kendo.
  • Stichting Atletiek Houten (aanvraag 2020): een bijdrage voor het realiseren van een geschikte trainingsaccommodatie ter ondersteuning van nieuw sportaanbod in Houten: atletiek.

 

 

 

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: