Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Sportfonds Houten verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen.
Uw aanvraag wordt uitsluitend op basis van het ingevulde formulier beoordeeld door de Toekenningscommissie van Sportfonds Houten.

Sportfonds Houten Aanvraagformulier vanaf 2023 (.docx 159Kb)

 

Voorwaarden

Voorwaarden Sportfonds Houten vanaf 2020 (.docx 143Kb)

 

U kunt zich voor het indienen van een aanvraag door Sportpunt Houten laten assisteren.
Neem svp contact op via: https://sportpunthouten.nl/contact/contactformulier.

 

Toekenning en verificatie

Uw aanvraag wordt in de maand na het sluiten van de openstellingstermijn beoordeeld door de de toekenningscommissie van Sportfonds Houten.
De commissie neemt alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde aanvragen in behandeling. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de toekenningscommissie.

Wordt een toekenning verstrekt, dan ontvangt u een toekenningsbericht. In dit bericht wordt aangegeven waaraan u de toekenning kunt besteden.

In het toekenningsbericht wordt de aanvrager gevraagd de toegekende ondersteuning te aanvaarden en te bevestigen.
Tevens wordt u gevraagd facturen aan de commissie te verstrekken waaruit de gemaakte kosten blijken.
Na het toesturen van de facturen en een kort verslag van de bereikte doelstellingen, ontvangt uw organisatie de toekenning.