Berichten

2019: twee aanvragen, één gehonoreerd (plus nog één uit 2018)
Geplaatst op: 30 maart 2020

De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2019 twee aanvragen en heeft voor één aanvraag een financiele bijdrage toegekend. Ook is alsnog een aanvraag uit 2018 toegekend.

Eén aanvraag is afgewezen, omdat deze niet aan de toekenningscriteria voldeed.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: