Sinds 2014 brengt de gemeente Houten een deel van de subsidie aan sportverenigingen onder in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt: Sportfonds Houten.

Sportfonds Houten, beheerd door de sport

Sportorganisaties die met hun activiteit of project een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Houten, komen voor subsidie in aanmerking. Deze beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking. De sportieve activiteit moet:

• een gezonde en actieve leefstijl bij burgers bevorderen;
• en/of een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

Voorwaarden
Met de gemeentelijke doelstellingen voor ogen én het feit dat de subsidie van oudsher is bedoeld ter bevordering van (sport)verenigingen, kan subsidie worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:

1. Alleen niet-commerciële sportorganisaties (sportvereniging, sportstichting) kunnen subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten;

2. De activiteiten vallen onder één of meerdere van onderstaande noemers:
    a) (Bonds)cursus voor startende (jeugd)trainers of scheidsrechters;
    b) Opstart van nieuw sportaanbod;
    c) Nieuw initiatief voor (speciale) doelgroepen;
    d) Samenwerkingsinitiatief van meerdere sportverenigingen;
    e) Bijzonder sportevenement dat bijdraagt aan een trots op Houten gevoel conform de ambities uit de ‘Visie op sport en bewegen in Houten in 2025’;

3. Het zichtbare resultaat van de subsidie moet worden aangetoond.

Voor de volgende activiteiten/kosten kan GEEN subsidie worden aangevraagd:
a) Loonkosten
b) Alle kantine gerichte benodigdheden
c) Commerciële activiteiten

Aanvraag doen
Uw vereniging kan een aanvraag doen via het Aanvraagformulier. De Toekenningscommissie beoordeelt uw aanvraag normaal gesproken binnen een maand na het indienen. Aanvragen kan met het aanvraagformulier op de pagina Aanvraag doen.

 

Sportfonds Houten, beheerd door de sport

Sinds 2014 brengt de gemeente Houten een deel van de subsidie aan sportverenigingen onder in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt: Sportfonds Houten.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: